Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep: de kwaliteit van het spel, een clubhuis, voldoende leiding en een financieel gezonde vereniging. Verder bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: op dit moment is Mitch Willemsen Interim-voorzitter, tevens is Mitch begeleider bij de Explorers.
Secretaris: Sjoerd Willems vervuld de rol van secretaris, Tevens is Sjoerd ook begeleider en teamleider bij de Explorers.
Penningmeester: Dominik Jansen is onze penningmeester, naast dat Dominik penningmeester is, is hij ook leiding en teamleider van de Welpen.
Groepsbegeleider: Mitch Willemsen zit in het bestuur als groepsbegeleider. Mitch houdt zich o.a. bezig met het functioneren van de kaderleden en het oplossen van eventuele conflicten.
Algemeen bestuurslid: Dennis van Werkhoven is algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger van de regioraad en landelijke raad, tevens is Dennis leiding bij de Scouts.
Algemeen bestuurslid: Tim Tap is algemeen bestuurslid en is verantwoordelijk voor het onderhoud van onze blokhut, tevens is Tim Teamleider en leiding bij de Scouts.

De groepsraad kiest de leden van het groepsbestuur. Iedere bestuurder treedt na een bepaalde termijn af en kan zich dan opnieuw verkiesbaar stellen. Het bestuur laat zich adviseren op het gebied van kwalificaties door de groepsraad.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor het bestuur? Deze is te bereiken via bestuur@scoutingweurt.nl. Klachten en andere zorgen kunt u delen met onze groepsbegeleider. Deze is te bereiken via groepsbegeleider@scoutingweurt.nl