Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep: de kwaliteit van het spel, een clubhuis, voldoende leiding en een financieel gezonde vereniging. Verder bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: Gijs Holterman
Secretaris: Floor Holterman
Penningmeester: Lando Jansen
Groepsbegeleider Welpen en Scouts: Esther Brekelmans
Groepsbegeleider Bevers en Explorers: Lisette Wittkampf – van Beek
Vertegenwoordiger regioraad: Dennis van Werkhoven
Teamleider Bevers: Bram Holterman
Vertegenwoordiging Welpen: Floor Holterman
Teamleider Scouts: Mikey van Rijsbergen
Teamleider Explorers: Sjoerd Willems

De groepsraad kiest de leden van het groepsbestuur. Iedere bestuurder treedt na een bepaalde termijn af en kan zich dan opnieuw verkiesbaar stellen. Het bestuur laat zich adviseren op het gebied van kwalificaties door de groepsraad.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor het bestuur? Deze is te bereiken via bestuur@scoutingweurt.nl. 
Klachten en andere zorgen kunt u delen met onze groepsbegeleider. Deze is te bereiken via groepsbegeleider@scoutingweurt.